Nyheter
Event calender

Lørdag 30. 08  2014
Kjerringtorget 2014

Nesbyen sentum

Søndag 31. 08  2014
Kjerringtorget 2014

Nesbyen sentum

Velkommen til omvisning i Gamle Nes!

Indre Torg

Søndag 07. 09  2014
Veterankjøretøytreff 2014

Markedsplassen

Lørdag 20. 09  2014
Kjerringsleppet 2014 Høstslepp

Nesbyen Turist-og Næringsservice AS